Technika Oscylacji Wymuszonych ( FOT)
RESMON PRO V3

do czego wykorzystujemy technikę oscylacji wymuszonych ?

Jest to urządzenie oparte na technice wymuszonych oscylacji (FOT), za pomocą którego możemy dokonać w pełni funkcjonalnej oceny układu oddechowego. Pomiaru dokonujemy na podstawie dziesięciu oddechów spoczynkowych pacjenta.

Resmon Pro V3 wykorzystuje technikę oscylacji wymuszonych (FOT) do pomiaru właściwości mechanicznych płuc i dróg oddechowych. FOT z łatwościa ocenia reakcje układu oddechowego na fale akustyczne wysyłane do płuc przy różnych częstotliwościach. Resmon Pro V3 jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich pacjentów cierpiących na zaburzenia układu oddechowego, w tym osób, które nie mogą wykonywać  spirometrii, osób starszych, dzieci i osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Resmon Pro V3 to urządzenie pozwalające na proste, bezwysiłkowe wykrywanie niedrożności dróg oddechowych i lokalizowanie jej jako obwodowej, centralnej lub mieszanej. Podczas testu Resmon Pro V3 mierzy czynności małych

i centralnych dróg oddechowych. Pozwala także ocenić ograniczenie przepływu wydechowego (EFL) u dorosłych oraz przeprowadzić test odwracalności obturacji oskrzeli lub określić  jej trendy w czasie w celu monitorowania terapeutycznego.


Wskazania do przeprowadzenia badania

Wskazaniami do badania są:

  • astma oskrzelowa
  • POCHP- przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • eozynofilowe zapalenie oskrzeli
  • diagnostyka przewlekłego kaszlu
  • duszność
  • palenie papierosów
  • uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej


opis badania

Badanie jest proste i nie inwazyjne.
Należy usiąść na krześle. Przyjąć wygodną i wyprostowaną pozycję. Szyja i głowa muszą być wyprostowane i lekko odchylone do tyłu. Podczas badania zakładamy na nos klips oraz przytrzymujemy lekko oburącz policzki. Policzki mogą być również przytrzymywane przez osobę przeprowadzającą badanie.  
Badanie polega na spokojnym oddychaniu i trwa w zależności od oceny, przeprowadzanej przez urządzenie, naszych oddechów do 10 min. Z reguły znacznie krócej.

przeciwskazania do przeprowadzenia badania

BRAK 

Brak możliwych powikłań — badanie może być powtarzane wielokrotnie. Co więcej — jest ono zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medycznej.

Badania wykonuje się u pacjentów w każdym wieku.


Procedura przygotowania pacjenta

W celu uzyskania najbardziej wiarygodnego wyniku analizy należy:

1. Powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego — ok. 1h.

2. Powstrzymać się od palenia papierosów (ok. 1h), ważne również, aby poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą.

3. Poinformować przed badaniem o wcześniejszym wystąpieniu bądź aktualnie trwającej infekcji wirusowej układu oddechowego.

4. Na przebieg  badania, o czym również należy poinformować, mogą mieć wpływ inne jednostki chorobowe, głównie skurcz oskrzeli (przejawiający się silną dusznością) - o czym należy poinformować przed badaniem.

5. Należy również poinformować przed badaniem  o przyjętych wcześniej lekach rozkurczających oskrzela